Парменід, Геракліт, Платон та «суперечка про методи»: його актуальність сьогодні

Парменід, Геракліт, Платон та «суперечка про методи»: його актуальність сьогодні

Суперечка про методи: універсальні закони економіки чи історичний досвід?

У філософії західної філософії головну роль відіграють ідеї Платона, Парменіда та Геракліта. Парменід стверджував, що ніщо не змінюється, тоді як Геракліт стверджував, що все змінюється. З цих ідей виникла філософія Платона, який поєднав ці дві позиції і запровадив поняття трансцендентності.

В економічній науці також виникла "суперечка про методи" між австрійською школою економіки та історичною школою. Австрійська школа вважає, що економічна наука повинна досліджувати універсальні закони, тоді як історична школа переконує, що економічні закони мають унікальний історичний характер і пов'язані з іншими сферами життя.

Ця "суперечка про методи" має своїх прихильників і сьогодні. Прихильники австрійської школи вважають, що універсальні закони економіки діють скрізь у будь-якій країні. Прихильники історичної школи ж вважають, що успішний розвиток пов'язаний з історичними, культурними та релігійними чинниками.

Це питання має велике значення для економічного розвитку України. Ми маємо вирішити, на що спиратися: на універсальні закони економіки чи на історичний досвід? Від цього залежатиме наш успіх у реформах та економічному зростанні.

Читайте також: